Kouvolan kulttuuritalot hakee kumppania ravintolapalveluiden järjestämiseen Kouvolatalolle sekä Kuusankoskitalolle.

Markkinavuoropuhelu järjestetään 15.2.2021 klo 14 – 15.30.

Ravintolapalveluilla on olennainen merkitys kulttuuritalojen palvelukokonaisuudessa. Markkinavuoropuhelun tarkoituksena on kartoittaa markkinatilannetta sekä kuulla palveluntuottajien ideoita ja näkemyksiä ravintolatoiminnan järjestämisestä kulttuuritaloilla kilpailutuksen toteutusta ja tarjouspyynnön valmistelua varten. Kulttuuritalojen johtaja kertoo talojen toiminnasta. Hankintaprosessia koskeviin kysymyksiin vastaa hankintayksikön edustaja.

Palveluntuottajan kanssa tehdään sopimus Kouvolatalon osalta ajalle 1.6.2021–31.5.2024 ja Kuusankoskitalon osalta ajalle 1.9.2021– 31.8.2024

Kinnon sivuilla lisätietoja markkinavuoropuhelusta sekä ilmoittautuminen 14.2. mennessä.

.