Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt Kymenlaakson sairaanhoitopiirin aluetta koskevan rajoituspäätöksen, joka astuu voimaan 14.8.2021. Päätös on voimassa 14.8.-13.9.2021.

  • Sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää kokoontumisia ilman henkilömäärärajoitusta.
  • Sisätiloissa järjestettävissä yli kymmenen hengen kokoontumisissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää lähikontakti toisiinsa eli säilyttää turvaväli. Lähikontaktilla tarkoitetaan sisätiloissa asiakkaiden oleskelua enintään kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia.
  • Yli 50 henkilön ulkotilaisuuksissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää fyysinen kontakti toisiinsa, mutta tietyn mittaisia turvavälejä ei enää vaadita.
  • Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä ja ulkotiloissa yli 50 henkilöä, tilaisuuden järjestelyissä on lisäksi noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä (Avautuu uudessa välilehdessä).
  • Lisäksi on noudatettava lain yleisiä hygieniavaatimuksia; asiakkaille on mm. tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi.

Lisätietoja Koronavirustiedotus – Kouvolan kaupunki

Aluehallintoviraston tiedote asiasta löytyy täältä: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69915458

Tapahtumien järjestäjiä kehoitetaan tutustumaan myös Kymsoten ohjeisiin:  https://korona.kymsote.fi/tapahtumien-jarjestajille/