Saavutettavuusseloste

Kouvolan tapahtumatalot pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee www.kouvolantapahtumatalot.fi-verkkosivustoa.

Huom! Sivusto on uudistunut maaliskuun lopussa 2023 ja siksi saavutettavuusseloste ei välttämättä ole kaikilta osin ajantasalla. Uudelle sivustolle tehdään korjauksia kesän 2023 aikana ja seloste päivitetään syksyllä tarkastavan arvioinnin jälkeen.

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:
Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen

Yleistä

 • Kontrastit: Palvelussa on joitakin riittämättömiä tekstikontrasteja erityisesti linkkien hover-tilojen osalta (WCAG 1.4.3). Palvelussa on myös linkkejä, jotka eivät erotu riittävästi leipätekstistä, tai erottimena on pelkkä väri (WCAG 1.4.1). Kuusankoskitalo-sivun 3D-upotteessa on puutteellisia käyttöliittymäkontrasteja (WCAG 1.4.11).
 • Muunkielinen sisältö: Artikkelisivuilla on englanninkielistä sisältöä ilman ohjelmallista kielimääritystä: Back to listing- ja More articles -linkit. (WCAG 3.1.2)
 • Tekstin suurentaminen: Pelkän tekstin suurentaminen 200% aiheuttaa päävalikon sisällön valumisen pääkuvan päälle. Tästä aiheutuu usein kontrastiongelma. Lisäksi sivun lopussa olevat evästeasetukset ovat tekstinsuurennusta käytettäessä vaikeasti luettavia. (WCAG 1.4.4)
 • HTML-koodin laatu: Sivustolla esiintyy jonkin verran mahdollisesti saavutettavuuteen vaikuttavia HTML-virheitä (WCAG 4.1.1).

Linkit ja navigointi

 • Mobiilivalikko: Mobiilinäkymässä osion valikon avaavan painikkeen laajennetusta tilasta ei saa ruudunlukijalla käsitystä. (WCAG 4.1.2)
 • Kuvalinkit: kuvalinkkien tekstivastineissa ei aina kerrota kohteen nimeä. Linkkien saavutettavissa nimissä saatetaan esim. kertoa pelkkä url-osoite tai “null”. (WCAG 2.4.4)
 • Uuteen välilehteen avautuvat linkit: näkeville käyttäjille uuteen välilehteen/palveluun avautumisesta ei aina kerrota, sillä kaikissa linkeissä ja painikkeissa ei ole käytetty kuvaketta (esim. painikelinkeissä pääkuvien päällä). Lisäksi joidenkin linkkien saavutettavissa nimissä ei lainkaan mainita linkin nimeä (ks. myös selosteen kohta Kuvalinkit). (WCAG 2.4.4, 2.5.3)
 • Liitetiedostoja avaavat linkit: linkkien saavutettavissa nimissä kerrotaan niiden avautuvan uuteen välilehteen, mutta linkkien itsensä nimeksi luetaan joskus ”null” ja niissä ei aina mainita tiedostomuotoa (myöskään näkeville käyttäjille). (WCAG 2.4.4)
 • Osion valikko: Navigaatioelementiksi merkitty kakkosvalikko on <aside>-elementin sisällä. (WCAG 1.3.1). Nuolipainikkeet ovat nimeämättömiä ja niiltä puuttuu aria-expanded -attribuutti (WCAG 4.1.2).
 • Sivuston hakutoiminnallisuus: Haun dynaamisuudesta ei kerrota ruudunlukijakäyttäjälle etukäteen, ja erillistä hakupainiketta ei ole (WCAG 3.3.2). Hakusanan vaihtaminen ei onnistu muuten kuin sarkainselauksella, sillä kohdistus siirtyy hakunäkymän alusta sivuston alatunnisteeseen. (WCAG 2.4.3)
 • Erilliseen ikkunaan avautuvat videot: Play-kuvake saa Chrome-selaimessa useita sarkainkohdistuksia, hidastaen näppäimistökäyttöä. Näppäimistö- tai ruudunlukijan kohdistus ei siirry suoraan avautuvaan ikkunaan, ja kohdistus jää piiloon allaolevalle sivulle (WCAG 2.4.3, 2.4.7). Videon kontrollointi on näppäimistöllä lähes mahdotonta, eivätkä kaikki toiminnallisuudet saa näppäinkohdistusta (WCAG 2.1.1). Ruudunlukijalle kerrotaan, että kyseessä on ”ulkoinen linkki”, vaikkei tästä ole oikeastaan kyse (WCAG 4.1.2).

Kuvat ja videot

 • Kuvien tekstivastineet: Sivustolla on kuvia, joilla ei ole tekstivastinetta (WCAG 1.1.1)
 • Tekstiä kuvassa: Sivustolla on joitakin tekstiä sisältäviä kuvia, joiden sisältöä ei ole kuvattu tekstivastineessa (WCAG 1.4.5).

Etusivun sosiaalisen median julkaisut

 • Tekstivastineet: Kuvien tekstivastineet ovat aina muotoa “Photo from @kouvolatalo on [sosiaalisen median alusta] on Kouvola-talo at x/x/20 at x:xxPM” riippumatta siitä, onko sosiaalisen median alustalla kuvalle annettu tekstivastine vai ei (WCAG 1.1.1).
 • Näppäimistönavigointi: Julkaisuissa navigointi näppäimistöllä ei ole selkeää. Selausjärjestys ei etene riveittäin, vaan sarakkeittain. Näytä lisää -painikkeen painamisen jälkeen kuitenkin jokaisen sarakkeen perään ilmestyy lisää julkaisuja. Sarkaimella näppäimistön kohdistus pysyy painikkeessa, ja nuolinäppäimellä kohdistus siirtyy epäjohdonmukaisesti johonkin päivittyneistä julkaisuista. (WCAG 1.3.2, 2.4.3) Sosiaalisen median julkaisuja on huomattavan paljon, ja niitä on mahdotonta ohittaa näppäimistöllä (WCAG 2.4.1).

Tapahtumat sivut

 • Valintapainikkeet: Järjestäjä-osion valintapainikkeet ovat ohjelmallisesti valintaruutuja. Koska vain yhden voi valita, elementin käyttö voi olla ruudunlukijalla epäselvää (WCAG 4.1.2). Lisäksi valintaelementtejä ei ole ohjelmallisesti ryhmitelty (WCAG 1.3.1).
 • Haun tulokset: Ruudunlukijalla ei saa palautetta hakurajauksen tuloksista (WCAG 4.1.3).
 • Suodatuspainikkeet: Suurennetulla näytöllä tai mobiilissa suodatuspainikkeisiin ei pääse sarkaimella, eli näppäimistökäyttäjä ei pääse niihin käsiksi (WCAG 2.1.1). Niiden tarkoitus on myös ruudunlukijalle epäselvä, sillä elementit luetaan napsautettavina otsikoina (WCAG 4.1.2).

Muut yksittäiset sisällöt

 • Tarjouspyyntölomake: lomake ei ole täysin saavutettava, erityisesti virheilmoitusten osalta. Palaute lomakkeen saavutettavuuspuutteista on välitetty palvelua toteuttavalle taholle.
 • Karttaelementit: karttasisällön ohittamiseen tarkoitettu hyppylinkki on englanninkielinen (WCAG 2.4.4). Kartan yhteydessä sivun sisällössä ei mainita osoitetta tekstimuodossa, joten kartta on ainoa navigointitapa osoitteeseen, vaikkei se ole täysin saavutettava. (WCAG 2.1.1)
 • Murupolun rakenne: Murupolussa kaksi erinimistä linkkiä vievät samaan kohteeseen (Etusivu, Kulttuuritalot). (WCAG 2.4.4)
 • Suosituimmat sivut -elementti: Mobiilikäyttöliittymässä ja työpöytänäkymässä elementti sijaitsee visuaalisesti eri kohdassa, mutta kohdistusjärjestys on kummassakin näkymässä ennallaan. Näin ollen mobiilikäyttöliittymässä kohdistusjärjestys poukkoilee odottamattomasti. (WCAG 2.4.3) Lisäksi elementin saavuttava nimi ei vastaa sen näkyvää nimeä (WCAG 2.5.3).
 • Kuusankoskitalon virtuaaliesittely: Elementin ohittamiseen tarkoitettu hyppylinkki on englanninkielinen (WCAG 2.4.4, 3.1.2). Elementin kehys on nimeämätön (WCAG 4.1.2). Elementti ei saa sarkainkohdistusta (WCAG 2.1.1) ja jos elementin avaa hiirellä ja menee siihen sarkainselauksella, se aiheuttaa näppäinansan (WCAG 2.1.2). Teksteissä ja käyttöliittymäelementeissä on riittämättömiä kontrasteja (WCAG 1.4.1, 1.4.11).

Pdf-tiedostot

Sivustolla on PDF-tiedostoja, jotka eivät ole kaikin osin saavutettavia.
Sovellettava lainsäädäntö ei kata kyseistä sisältöä.

Videot

 • Sivustolla on ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita, joiden saavutettavuutta ei ole varmistettu.

Liitetiedostot

 • Sivustolla on ennen 23.9.2018 julkaistuja liitetiedostoja, joiden saavutettavuutta ei ole varmistettu.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 11.2.2021. Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation (Eficode Oy) toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Palaute ja yhteystiedot

Kouvolan tapahtumatalojen verkkosivuston saavutettavuudesta voi antaa palautetta osoitteeseen kirjaamo@kouvola.fi. Samojen yhteystietojen kautta voit pyytää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jätettyjä tietoja ja sisältöä.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
vaihde 0295 016 000

Saavutettavuusselosteen vapaaehtoinen sisältö

Kouvolan tapahtumatalot on sitoutunut digitaaliseen saatavuuteen. Saavutettavuusprojekti on käynnissä ja henkilöstöä on koulutettu syksyn 2020 aikana. Tekniset korjaukset sivustolle korjataan vuoden 2021 aikana. Verkkosivusto korjataan vähintään WCAG 2.1 AA-tason täyttäväksi (tavoite 30.4.2021 mennessä).

Päivitetty 21.6.2023